(+385) 01 481 61 55
Promijenite veličinu slova: A- A A+

O nama

Podaci o Udruzi

Članstvo u međunarodnim organizacijama

 

EGDF – European Guide Dog Federation (predsjednica Udruge članica je Upravnog odbora)

ADE/ADI – Assistance Dogs Europe/Assistance Dogs International

AAII – Animal Assisted Intervention International (vanjska suradnica L. Katalenić članica je Upravnog odbora).

Uz iznimno važnu razmjenu iskustava, stjecanje novih spoznaja o inovativnim pristupima školovanju pasa pomagača, razvijaju se zaista dobri profesionalni i prijateljski odnosi, važni za razvoj pokreta korisnika pasa pomagača u svijetu uopće.

 

 

Klubovi korisnika: 

Klub korisnika pasa vodiča Zagreb
Klub korisnika pasa vodiča Dubrovnik
Klub korisnika pasa vodiča Karlovac
Klub obitelji korisnika terapijskih pasa - KOKTA

 

Opći podaci

 

Naziv udruge: 
Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet 
Skraćeni naziv udruge: HUŠPVM
Predsjednica udruge: Mira Katalenić
Sjedište: Savska cesta 129/4. kat
HR-10000 Zagreb

Broj telefona: 01 4816-155
Broj faxa: 01 4816-155
Broj mobitela: 091 4816-155
E-mail adresa: udruga@psivodici.hr
Internet adresa: www.psivodici.hr

Broj žiro računa: 
2360000 - 1101351988 Zagrebačka banka
IBAN HR 4123600001101351988

Godina osnutka udruge: 1990.
Trenutno članova: 94
Broj stalno zaposlenih: 5

Organizacijska struktura Udruge

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja, a čine je svi redoviti članovi Udruge.

Na redovitoj Izbornoj Skupštini Udruge 11. travnja 2017. g. izabran je Upravni odbor, Nadzorni odbor i Stegovni sud za naredno mandatno razdoblje.

Mira Katalenić za predsjednicu Udruge

članovi Upravnog odbora, uz predsjednicu

Ursula Hundrić
Vesna Hrvoj
Sanja Kobešćak
Oliver Knežević
Igor Marković
Marica Mirić
Dijana Pleština
Tomo Pavić

 

Tajnica Udruge: Ana Čudina

Nadzorni odbor

Ivan Hećimović, predsjednik
Iris Montani
Igor Forjan

Stegovni sud

Željko Mihoković, predsjednik
Fani Antičević
Ksenija Ivičević Bakulić