(+385) 01 481 61 55
Promijenite veličinu slova: A- A A+

Korisnici

"Olijeva čarobna vreća" - didaktički komplet

Upravo širok spektar različitih načina uključivanja terapijskog psa u radu s djecom s teškoćama u razvoju, bio je poticaj stručnoj suradnici  Udruge Luciji Katalenić da osmisli didaktički komplet "Olijeva čarobna vreća" kao svoj autorski rad. 

Komplet obuhvaća didaktičke materijale (slikovne kartice, kockice sa slovima, brojevima, računskim operacijama, geometrijskim likovima, puzzle, društvenu igru) i Priručnik s uputama. Unutar kompleta „Olijeva čarobna vreća“ nalaze se različiti didaktički materijali za razvoj aktivnosti i igara s djecom s teškoćama u razvoju, kao i djecom urednog razvoja. Prvenstveno je orijentiran na rad s djecom korisnicima terapijskih pasa, vrlo je jednostavan za upotrebu, te pruža mogućnost kreativnog korištenja svih dijelova kompleta. Didaktički materijali osmišljeni su tako da djeca njima mogu lako manipulirati, bez obzira na razvojnu poteškoću, jednostavni su za korištenje i izrađeni od materijala koji se ne mogu lako uništiti.

Različitim načinima korištenja pojedinih dijelova ovog kompleta i uključivanja terapijskog psa u rad s djetetom s teškoćama u razvoju ciljano se djeluje na fizički, socijalni, emocionalno/psihološki aspekt razvoja,  kognitivno/mentalne sposobnosti i vještine kao i na ponašanje. U Priručniku za rad opisane su različite aktivnosti s pojedinim dijelovima kompleta, te razvojni aspekti na koje se djeluje koristeći pojedine elemente. Na taj se način postiže kvalitetnije i kreativnije uključivanje terapijskog psa u izravni rad s djetetom.

Komplet „Olijeva čarobna vreća“ stručnjaci Udruge redovito koriste u sklopu edukacija, u školama i vrtićima, specijalnim institucijama, u sklopu promotivnih akcija u igraonicama za djecu i sl.

Ukoliko ste zainteresirani za detaljnije objašnjenje pojedinog aspekta rada s terapijskim psima i djecom obratite se u ured Udruge gdje ćete dobiti detaljnije informacije.